TYLKO W PONIEDZIAŁEK można się zarejestrować na 2. turę wyborów!

0

Jeżeli nie głosowałeś w wyborach prezydenckich 27 czerwca (Kanada i USA) i 28 czerwca w Polsce i innych częściach świata, a chciałbyś oddać głos w II turze, pamiętaj, że masz TYLKO 24 GODZINY na zarejestrowanie się na te wybory – w poniedziałek 29 czerwca.

Uwaga: Osoby, które głosowały nie muszą się już rejestrować!

POWIEDZ INNYM!

Oto infomacje na ten temat na stronie www.gov.pl:

PILNY KOMUNIKAT WYBORCZY W SPRAWIE REJESTRACJI NOWYCH WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW W II TURZE WYBORÓW PREZYDENTA RP PRZEZ SYSTEM eWybory

Rejestracja nowych wniosków o dopisanie do spisu wyborców przez system eWybory (https://ewybory.msz.gov.pl/) w celu uczestnictwa w II turze głosowania zostanie uruchomiona 29 czerwca br. o godzinie 00.00 (czasu lokalnego placówki konsularnej).

Również wyborcy, których wnioski zostały odrzucone przed I turą głosowania, będą mieli możliwość złożenia nowego wniosku przez stronę publiczną eWybory (https://ewybory.msz.gov.pl/). Dotyczy to w również wniosków złożonych przed 10 maja, które zostały odrzucone z powodu braku zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

W przypadku wszystkich obwodów głosowania utworzonych w Kanadzie możliwe jest wyłącznie głosowanie korespondencyjne, a rejestracja będzie możliwa tylko przez 24 godzinydo 29 czerwca br. do godziny 23.59 (czasu lokalnego placówki konsularnej). Warunki udziału w głosowaniu nie zmieniają się w stosunku do I tury. Przypominamy nasz komunikat.

Osoby, które są ujęte w spisie wyborców prowadzonym przez konsula, ale będą głosować w innym miejscu w II turze, mogą pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania na II turę. Konsulowie mogą wydawać takie zaświadczenia od 29 czerwca br. do chwili wysłania pakietu wyborczego.

Jeśli korzystają Państwo ze smartfonu lub tabletu, portal eWybory (https://ewybory.msz.gov.pl) nie jest od razu widoczny w wersji mobilnej, użyj adresu https://ewybory.msz.gov.pl/m.

KANADA:

W razie dodatkowych pytań uprzejmie prosimy skontaktować się najbliższym urzędem konsularnym:

Referat ds. Konsularnych i Polonii Ambasady RP w Ottawie – https://www.gov.pl/web/kanada/ambasada-rp-w-ottawa

Konsulat Generalny RP w Montrealu – https://www.gov.pl/web/kanada/konsulat-generalny-rp-w-montreal

Konsulat Generalny RP w Toronto – https://www.gov.pl/web/kanada/konsulat-generalny-rp-w-toronto

Konsulat Generalny RP w Vancouver – https://www.gov.pl/web/kanada/konsulat-generalny-RP-w-vancouver

Jeśli zmieniasz miejsce pobytu przed dniem wyborów:

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca otrzymuje dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do właściwej placówki dyplomatyczno-konsularnej pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (wzór wniosku).

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy, który zgłosił się do głosowania korespondencyjnego zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Poleć:

O Autorze:

Redakcja

skomentuj

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.