WYBORY ZA GRANICĄ

2

WYBORY ODBĘDĄ SIĘ 28 CZERWCA!

Polacy za granicą, którzy będą chcieli głosować za granicą, muszą zgłosić taką chęć do 15. dnia przed dniem wyborów. Ustawa mówi, że “w przypadku wyborcy głosującego za granicą zgłoszenie (…) może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno dodatkowo zawierać oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, serię i numer ważnego polskiego paszportu, a także – w przypadku obywatela polskiego czasowo przebywającego za granicą – oznaczenie miejsca wpisania wyborcy do rejestru wyborców”.

Ustawa zakłada ponadto możliwość ponownej rejestracji kandydatów w wyborach prezydenckich, którzy mieli wziąć udział w wyborach prezydenckich 10 maja (bez konieczności ponownego zbierania podpisów poparcia), daje też prawo startu nowym kandydatom.

•••

W środę po południu na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano rozporządzenie szefa MSZ w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 r.

Zgodnie z postanowieniem marszałek Sejmu Elżbiety Witek wybory prezydenckie w 2020 r. odbędą się 28 czerwca. Będą one miały charakter “mieszany” – wyborcy mogą zdecydować, czy chcą wziąć w nich udział bezpośrednio, czy drogą korespondencyjną.

Rozporządzenie określa wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą. Zgodnie z nim konsul prowadzi wykaz odrębnie dla każdej komisji wyborczej w obwodzie właściwym do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

Zgodnie ze wzorem dołączonym do rozporządzenia, dane w wykazie powinny zawierać: nazwisko i imię (lub imiona) wyborcy, PESEL, adres wyborcy, informacje o ewentualnym odbiorze osobistym lub potwierdzeniu wysłania pakietu.

W wykazie – prowadzonym w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, a w uzasadnionych przypadkach w postaci papierowej – konsul musi odnotować przygotowanie oraz wysłanie albo odbiór pakietu wyborczego.

Ponadto w wykazie konsul musi zapisać datę nadania przesyłki, osobiste odebranie pakietu przez wyborcę oraz datę odbioru pakietu.

Zgodnie z rozporządzeniem, konsul musi odnotować także nieodebranie przez wyborcę lub niedoręczenie na wskazany przez niego adres pakietu wyborczego, jak również zwrot przez wyborcę pakietu wyborczego w stanie nienaruszonym.

Konsul musi dokonywać aktualizacji danych na bieżąco, niezwłocznie po uzyskaniu informacji, których wpisanie do wykazu jest wymagane.

Oprac na podst. PAP, Onet

Wkrótce jeszcze więcej informacji
Poleć:

O Autorze:

Redakcja

2 Comments

  1. co to ma za znaczenie kto będzie prezydentem Polski. I tak prezydent w Polsce mało ma do powiedzenia, mało uprawnień, ot figurant…skaut, albo chłopczyk do przemówień na apelach.

  2. Marzena Wiktorowicz on

    Na wszelki wypadek rejestrowalam sie juz przed 10 maja i dostalam potwierdzenie. Ciekawe, czy musze rejestrowac sie po raz drugi?

skomentuj

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.