ZUS odpowiada na pytania Czytelników (11)

0

Publikujemy odpowiedzi ZUS na kolejne pytania naszych Czytelników w sprawie emerytur, przekazane przez nas ZUS-owi.

1. Moi rodzice planują wrócić do Polski, mama ma tylko kanadyjską emeryturę, tato ma obydwie polską i kanadyjską. Z chwila pozostania w Polsce czy kanadyjska renta im przepada ?

Odp. Nie, nie przepada. Umowa między Polską i Kanadą o zabezpieczeniu społecznym z 2.04.2008 r. zapewnia możliwość przekazywania świadczeń emerytalno-rentowych (transfer) do miejsca zamieszkania. Wniosek o transfer kanadyjskiego świadczenia rodzice powinni zgłosić do kanadyjskiej instytucji ubezpieczeniowej i podać numer rachunku bankowego w Polsce.

Jeżeli chodzi o polskie świadczenie, to odpowiednią dyspozycję co do wypłaty emerytury w Polsce należy zgłosić do ZUS. 

Dla osób zamieszkałych w Polsce ZUS może wypłacać świadczenia  na rachunek bankowy emeryta albo do rąk osoby uprawnionej za pośrednictwem poczty. 

2. Witam, proszę poinformować mnie, jaki formularz trzeba wypełnić, aby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym Kanady, jeśli pobierałem kanadyjską emeryturę przez cały 2019r? Była to tzw. Canada Pension Plan za 2019r. i przysłano mi rozliczenie emerytury, z wykazaniem otrzymanej kwoty i odprowadzonymi podatkami. Mieszkam w Polsce.

Odp. ZUS nie jest organem właściwym w sprawach rozliczeń podatkowych z kanadyjskim urzędem podatkowym.

O informacje jaki formularz trzeba wypełnić, aby rozliczyć się z urzędem kanadyjskim należy zwrócić się do tego urzędu. Poradę moż na uzyskać również w Ambasadzie Kanady w Polsce lub  skorzystać z poradnictwa profesjonalnej firmy specjalizującej się w rozliczeniach podatkowych. 

3. Czy po zwolnieniu się z pracy w Kanadzie, następnie  uzyskaniu emerytury polskiej, mogę znów podjąć pracę?

Odp. Tak. Jeżeli ZUS ustalił prawo do emerytury i na podstawie informacji o ustaniu najemnej pracy zarobkowej, podjął jej wypłatę, to emeryt może podjąć dalsze zatrudnienie u tego samego albo innego pracodawcy. Jeżeli prawo do emerytury nabyłeś w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny)  – wysokość twoich zarobków z pracy nie będzie mieć żadnego wpływu na wypłatę polskiej emerytury.   

Inaczej jest natomiast, gdy emerytura została przyznana w wieku wcześniejszym (np. z tytułu pracy w szczególnych warunkach) – w takim przypadku możesz podjąć pracę zarobkową, ale w zależności od wysokości osiąganych zarobków, ZUS może zmniejszyć jej kwotę lub zawiesić wypłatę. 

TUTAJ MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA

 

Poleć:

O Autorze:

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.