ZUS odpowiada na pytania Czytelników (12)

1

Publikujemy odpowiedzi ZUS na kolejne pytania naszych Czytelników w sprawie emerytur, przekazane przez nas ZUS-owi.

 1. We wrześniu ubiegłego roku złożyłem w Service Canada wszystkie potrzebne dokumenty do uzyskania emerytury z Polski. Urzędnik poinformował mnie, że moja aplikacja będzie przekazana do Polski i będę powiadomiony w trakcie procedury przyznawania emerytury. Jak dotąd nie otrzymałem żadnego potwierdzenia o otrzymanych dokumentach przez ZUS. Gdzie mogę się dowiedzieć czy moje podanie zostało rozpatrzone?

Odpowiedź: W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy Pana wniosek w ogóle wpłynął do ZUS. Niestety zdarzają się przypadki, że klienci poszukują  w ZUS swojego wniosku, a okazuje się, że Service Canada, mimo że wniosek przyjęła, jeszcze nie rozpoczęła jego procedowania i nie przesłała go do ZUS.

Jeżeli ZUS otrzymał wniosek, to – bez względu na jakim etapie załatwiania jest  sprawa – wniosek ten rejestruje i nadaje sprawie numer.

W przypadku potrzeby ustalenia, czy wniosek wpłynął do ZUS można skorzystać z pomocy Centrum Obsługi Telefonicznej   (telefon 0048 22 560 16 00). 

W ostatnim czasie ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną dla klientów zamieszkałych w USA i Kanadzie. Konsultanci COT udzielą informacji lub przyjmą zgłoszenie, a odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym. Można wysłać także e mail (cot@zus.pl). W celu zidentyfikowania czy sprawa figuruje w systemie informatycznym ZUS, konieczne jest podanie danych osobowych i identyfikacyjnych, np. numeru PESEL lub paszportu.

Jeśli ZUS jest w trakcie rozpatrywania wniosku, to o przyczynach przesunięcia terminu na wydanie decyzji (np. z powodu prowadzonego dodatkowo postępowania wyjaśniającego) jest zobowiązany powiadomić wnioskodawcę. Zgodnie z przepisami ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji  liczone od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.     

2. Czy mogę złożyć o polska emeryturę w Polsce mieszkając na stałe w Kanadzie oczywiście gdy skończę 65 lat i przestanę pracować albowiem otrzymałem dwie sprzeczne odpowiedzi z COT? Kapitał początkowy mam już ustalony! Wiem, że mogę to uczynić za pośrednictwem Service Canada ale czas oczekiwania jest około półtora roku zanim rozpatrzy i wyśle wniosek do Polski dlatego chciałbym złożyć wniosek w Polsce. Czy jest to możliwe? Chciałbym również wiedzieć czy mogę złożyć wniosek na 2 miesiące przed czy jeden miesiąc przed dniem kiedy będę upoważniony do świadczenia? Bardzo proszę o odpowiedź i z góry uprzejmie dziękuje!

Odpowiedź: Zgodnie z postanowieniami polsko-kanadyjskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym osoba zamieszkała w Kanadzie może zgłosić wniosek o polską emeryturę w instytucji Service Canada. Nie ma jednak przeszkód aby osoba zamieszkała w Kanadzie zgłosiła wniosek o polskie świadczenie bezpośrednio do ZUS. Instytucją właściwą do rozpatrzenia takiego wniosku jest I Oddział ZUS w Łodzi –Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych. Wniosek można złożyć także w każdej dowolnej placówce ZUS, która następnie wniosek przekaże do  Oddziału w Łodzi. ZUS rozpatrzy prawo do polskiej emerytury a wniosek o świadczenie kanadyjskie prześle do Service Canada. 

Co do terminu, w jakim można złożyć wniosek, to przepisy nie określają tego jednoznacznie. Najczęściej wniosek składa się około  30 dni przed nabyciem uprawnień. Złożenie wniosku o emeryturę na długo przed osiągnięciem wieku emerytalnego może spowodować, że w dacie wydania decyzji ten wiek nie będzie jeszcze osiągnięty i ZUS odmówi prawa do emerytury.   

3. Każdego roku przesyłam do Oddziału ZUS w Łodzi poświadczony przez Service Canada druk o nazwie: Poświadczenie Emeryta/Rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia (druk ZUS-RZ-0ZS-01). Nie dostałem takiego druku do potwierdzenia w Kanadzie z Oddziału ZUS w Łodzi w roku 2019.

Czy to oznacza że zostałem “zwolniony” z obowiązku składania oświadczenia na druku ZUS-RZ-0ZS-01 czy coś innego a mianowicie, że ZUS Oddział w Łodzi zaniechał tej formy poświadczeń ze strony emerytów zamieszkałych w Kanadzie co do ich dalszego prawa do pobierania polskiego świadczenia emerytalnego? Z poważaniem, z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź: Nie. ZUS nie zaniechał  kontroli istnienia dalszych uprawnień do pobierania świadczeń. Tego rodzaju akcję ZUS przeprowadza etapowo według ustalonego na dany rok harmonogramu wysyłki poświadczenia. W odniesieniu do emerytów i rencistów zamieszkałych w Kanadzie, harmonogram kontroli uprawnień do dalszego pobierania świadczeń był podzielony na 2 etapy. Do części osób zamieszkałych w Kanadzie wysłano druk ZUS-RZ-OZS-01 w IV kwartale 2019 r., do pozostałych planujemy wysłać ten druk we wrześniu 2020 r. Planowany harmonogram wysyłki zostanie zrealizowany o ile nie wystąpią ograniczenia w obrocie korespondencji oraz utrudnienia w dostępie do osób i podmiotów, które mogą poświadczyć własnoręczność podpisu emeryta/rencisty  z powodu epidemii koronawirusa.

TUTAJ MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA

Poleć:

O Autorze:

1 Comment

  1. Załatwianie przesyłki wniosku o pryzynanie emerytury do ZUS z Kanady trwa 13 miesięcy. Jest to standartowy czas, w czasie pandemii prawdopodobnie dłużej. ZUS wymaga zaświadczenia o rezygnacji z pracy zarobkowej w Kanadzie, a nikt takiego zaświadczenia nie może wydać, tylko Service Canada, więc wniosku z pominięciem tej instytucji wysłać się do Polski nie da. Przy staraniach o kanadyjską emeryturę, problemu nie ma, bo można złożyć wniosek 13 miesięcy przed 65 rokiem życia, i otrzymać emeryturę na czas. Kobiety, które chcą przejść na polską emeryturę w 60 roku życia, muszą zrezygnować z pracy w Kanadzie w 59 roku życia, by otrzymać emeryturę na czas. Oczywiście w wypadku opóźnienia o 13 miesięcy, ZUS wypłaci zaległą emeryturę, ale potrąci dużo wyższy podatek. Nie policzy sumy wolnej od podatku za lata opóźnienia, a w Kanadzie emerytka straci dodatek GIS, bo w jednym roku zarobi za dużo. Sytuacja jest korzystna dla rządów Polski i Kanady, nie oczekuję więc zmian na lepsze. KPK też zdaje się nie interesować tą sprawą.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.