Webinar: Wszystko o konwencji stambulskiej i jej wypowiedzeniu przez Polskę

0

Webinar – obejrzyj!

Co dla Polek i Polaków oznaczałoby wypowiedzenie konwencji stambulskiej przez Polskę?

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej to konwencja o ochronie praw człowieka została opracowana przez Radę Europy i udostępniona do podpisu w 2011 r. w Stambule. Konwencja ma na celu przeciwdziałanie przemocy, ochronę ofiar oraz „położenie kresu bezkarności sprawców”. Do marca 2019 r. podpisało ją 45 państw, m.in. Polska. Sygnatariuszem konwencji jest również Unia Europejska. Konwencja uznaje „strukturalny charakter przemocy wobec kobiet” za „przemoc ze względu na płeć” i stwierdza, że „przemoc wobec kobiet stanowi jeden z podstawowych mechanizmów społecznych, za pomocą którego kobiety są spychane na podległą wobec mężczyzn pozycję”. Dotyczy „wszelkich form przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej”.

Minister Sprawiedliwości RP Zbigniew Ziobro skierował formalny wniosek do Ministerstwa Rodziny o podjęcie prac nad wypowiedzeniem konwencji przez Polskę. Co to oznacza dla polskich dziewcząt i kobiet w kraju, w którym przemoc jest spotykana na co dzień? Statystyki nie pokazują skali opresji, bo duża część społeczeństwa nie uważa złego traktowania kobiety za przemoc, bo wiele kobiet boi się zgłaszać na policję przypadki złego traktowania czy nawet gwałtu, bo wreszcie policja nie traktuje tych spraw z należytym szacunkiem. O tym będziemy rozmawiać podczas webinaru z Agatą Bzdyń, specjalizującą się w ochronie praw człowieka.

Konwencja stambulska nie dotyczy mieszkanek USA bezpośrednio, ale dotyczy wszystkich obywateli i obywatelek Polski, którzy są uprawnieni do głosowania i mają prawo do wyrażania opinii na temat działania sytemu prawnego w swojej ojczyźnie. Dotyczy także tych, których matki, córki, siostry i kuzynki, mieszkające w Polsce, codziennie narażone są na przemoc.

Gościem jest Agata Bzdyń, radczyni prawna @Kancelaria Radcy Prawnego Agata Bzdyń, absolwentka prawa i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Wydziału Prawa, Nauk Politycznych i Zarządzania na Uniwersytecie w Strasbourgu we Francji. Od października 2012 r. do września 2016 r. pracowała w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony praw człowieka w Europie oraz w ramach systemu ONZ. Od października 2016 r. prowadzi własną kancelarię radcy prawnego w Warszawie. Prowadzi konsultacje prawne w Fundacji Feminoteka pomagając ofiarom przemocy seksualnej i przemocy domowej.

Spotkanie poprowadziła Izabela Barry.

TUTAJ MOŻNA POSŁUCHAĆ TEGO CIEKAWEGO SPOTKANIA

Poleć:

O Autorze:

Redakcja

skomentuj

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.