Jak składać protesty wyborcze

0

Na złożenie protestu wyborczego są TRZY dni od daty ogłoszenia wyników (nie 14 dni, jak powinno było być, ale ta zasada została zmieniona najnowszą ustawą wyborczą) – do czwartku. Podajemy nadesłany nam model protestu w czterech wersjach udostępniony przez Helsińską Fundację Praw Człowieka:

 

Polko! Polaku!

Jeśli z powodu braku pakietu (albo innego błędu administracyjnego – np. braku pieczęci na karcie, co powoduje jej nieważność) nie mogłaś/mogłeś zagłosować w drugiej, decydującej turze wyborów prezydenckich, i NIE jesteś zadowolona/zadowolony z ich wyniku, możesz złożyć protest wyborczy do Sądu Najwyższego (SN). Niewykluczone, że takich nieoddanych głosów było więcej niż różnica między wynikami dwóch kandydatów, i wtedy SN powinien unieważnić wybory.

Jak złożyć protest wyborczy?

Protest wyborczy należy złożyć w Konsulacie do czwartku włącznie. Protest wyborczy musi być złożony na piśmie, więc jeśli nie jesteś w stanie dostarczyć go osobiście – wyślij jak najszybciej odpowiednią przesyłką kurierską, która gwarantuje dostarczenie w terminie! Jeśli dostarczasz osobiście, co zalecamy, miej ze sobą dwie kopie. Jedną zostaw a na drugiej żądaj potwierdzenia odbioru.

Dostarczać można tak długo, jak długo otwarty jest konsulat. Na przykład w Toronto w środę w godz. 13: 00-18:00, a w czwartek w godz. 9:00-14:00. Jeśli dzwonek furtki działu obsługi klientów nie odpowiada, zadzwoń na dzwonek przy głównym wejściu.

Dla osób zarejestrowanych do głosowania poza granicami Polski, koniecznym jest wyznaczenie pełnomocnika – czyli adwokata zamieszkałego w Polsce. Na prośbę organizacji polonijnych zgodzili się nim być dla Was mecenas Michał Wawrykiewicz i mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, których kancelaria znajduje się przy ul. Wiejskiej 12 w Warszawie (00-490). O fakcie wyznaczenia jednej z tych osób, jako pełnomocnika należy wyraźnie napisać w załączonym do protestu oświadczeniu. Wzór pełnomocnictwa jest zamieszczony na samym dole tego dokumentu. 

Co się stanie z protestem wyborczym?

Konsul ma obowiązek przekazać protesty wyborcze do Polski, tak aby trafiły do Sądu Najwyższego. W zależności od natury i skali protestów, Sąd Najwyższy może zdecydować o unieważnieniu wyborów prezydenckich (zarówno pierwszej jak i drugiej tury). Ma na to 21 dni od czasu ogłoszenia wyników przez PKW. Ze względu na istotne wątpliwości dotyczące legalności powołanej i obsadzonej w całości przez PiS nowej izby SN (Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych), należy domagać się rozpoznania go przez Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, która dotychczas rozstrzygała o ważności wyborów.

Spośród poniższych następujących wzorów wybierz model protestu odpowiedni do swojej konkretnej sytuacji, wydrukuj, uzupełnij swoje dane, oraz dołącz oświadczenie o pełnomocnictwie (załączone na końcu każdego pakietu) i zgromadzone dokumenty/wydruki!

  1. Rejestracja była niemożliwa
  2. Brak pakietu do głosowania
  3. Niedziałająca strona MSZ do rejestracji na drugą turę wyborów
  4. Doręczenie niekompletnego pakietu wyborczego

W powyższych pdfach znajdą Państwo dane konsulatu w Toronto – należy je zastąpić właściwym miejscem, gdzie była komisja wyborcza.

Poleć:

O Autorze:

Contributor

Materiał nadesłany do redakcji.

skomentuj

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.