Refinansowanie a konsolidacja pożyczki – jakie są różnice?

0

Zarówno refinansowanie, jak i konsolidacja pożyczki to usługi finansowe, które chronią pożyczkobiorcę przed utratą płynności finansowej i wystąpieniem zaległości. Chociaż zdarza się, że niektórzy stosują te pojęcia zamiennie, nie oznaczają one tego samego. Sprawdź, czym refinansowanie różni się od konsolidacji. Dowiedz się też, w jakich okolicznościach warto z nich skorzystać.

Czym jest refinansowanie pożyczki?

Refinansowanie pożyczki to usługa, która na rynku pożyczek pozabankowych pojawiła się stosunkowo niedawno. Jest to zabezpieczenie, które w sytuacji, gdy klient nie może spłacić zobowiązania na czas, umożliwia mu przesunięcie terminu spłaty, czyli chroni klienta przed wystąpieniem zaległości i konsekwencjami z tego wynikającymi.

Refinansowanie pożyczki sprawia, że dług klienta przenoszony jest pod obsługę innej firmy pożyczkowej, zwykle współpracującej z wierzycielem, u którego pożyczkobiorca pierwotnie zalega. Firma ta w zamian za odroczenie terminu spłaty pobiera stosowną opłatę, która powiększa ogólną sumę zobowiązania. Jest ona stosunkowo wysoka, dlatego z refinansowania powinno się korzystać tylko w sytuacji, gdy nie ma innej alternatywy.

Warto wiedzieć, że nie wszystkie podmioty udzielające pożyczek godzą się na refinansowanie. Jeśli pożyczkobiorca chciałby dodatkowo zabezpieczyć się możliwością skorzystania z tej usługi, powinien wybrać firmę pożyczkową, która posiada ją w swojej ofercie. Pożyczkę z ewentualnością refinansowania można zaciągnąć na przykład na: https://www.netcredit.pl/.

Czym refinansowanie pożyczki różni się od konsolidacji?

Podstawowa różnica pomiędzy refinansowaniem pożyczki a jej konsolidacją to możliwość reorganizacji długu. Refinansowanie, co do zasady, obejmuje tylko jedną pożyczkę, a w całym procesie przenoszenia długu udział bierze firma pożyczkowa, która udzieliła pierwszego zobowiązania.

Natomiast konsolidacja dotyczy dwóch lub więcej pożyczek. W jej ramach dłużnik stara się o nowe zobowiązanie u innego pożyczkodawcy w kwocie wystarczającej na pokrycie bieżących należności. Pierwotni wierzyciele zwykle nie pomagają klientowi w staraniach i w praktyce mogą się o nich nigdy nie dowiedzieć.

W zamian za uruchomienie nowego produktu pożyczkobiorca zobowiązuje się uiścić opłatę, która powiększa ogólną sumę jego długu. W ramach konsolidacji klient ma także możliwość renegocjacji warunków umowy. Dzięki temu może on wydłużyć okres spłaty albo zmniejszyć wysokość miesięcznej raty.

Natomiast podobnie jak w przypadku refinansowania, z konsolidacji pożyczek lepiej korzystać wyłącznie w ostateczności, ponieważ jest to usługa stosunkowo droga. Ponadto warto wiedzieć, że uruchomienie obu produktów ściśle związane jest ze zdolnością kredytową klienta. Jest ona ponownie weryfikowana i jeśli okaże się niewystarczająca, to wnioskujący nie będzie mógł skorzystać z żadnej z powyższych ścieżek reorganizacji długu.

Poleć:

O Autorze:

Contributor

Materiał nadesłany do redakcji.

skomentuj

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.