Apel Polski, Litwy, Łotwy i Estonii do Białorusi. Prezydenci wspólnie deklarują gotowość podjęcia mediacji.

0

W apelu zaznaczono, że drzwi do współpracy międzynarodowej nie są zatrzaśnięte przed Białorusią – o ile jej władze spełnią stawiane przed nią wymagania. Apel zawiera prośbę o deeskalację napięć, zaprzestanie używania siły przeciwko obywatelom, uwolnienie zatrzymanych uczestników protestów politycznych i zainicjowanie dialogu z narodem.

– Dzisiaj został opublikowany wspólny apel do władz Białorusi skierowany przez prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, który z jednej strony wzywa władze państwa białoruskiego do deeskalacji napięcia i zaprzestania używani siły przeciwko obywatelom, po drugie do natychmiastowego uwolnienia zatrzymanych uczestników protestów, po trzecie do zainicjowania natychmiastowego dialogu z narodem białoruskim w formie okrągłego stołu – mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Jak zaznaczył, prezydenci wspólnie deklarują w apelu gotowość podjęcia mediacji. – Prezydenci wyrażają gotowość do tego, by być aktywnymi, jeżeli będzie taka wola obu stron, aby nasze państwa jako bliscy regionalni sąsiedzi Białorusi, wspomogli realizacji tego trzypunktowego planu – powiedział prezydencki minister.

WIĘCEJ

 
Poleć:

O Autorze:

Redakcja

skomentuj

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.