Sejm sprawdzi Mariana Banasia. Wybrano audytora.

0
Kancelaria Sejmu wybrała firmę audytorską, która skontroluje Najwyższą Izbę Kontroli. Audyt będzie dotyczył okresu 2017-2019, a więc również początkowej działalności Mariana Banasia jako prezesa Izby. Kontrolerzy wejdą do NIK w okresie otwartego konfliktu między Banasiem a kierownictwem PiS.
 
31 lipca Kancelaria Sejmu podpisała umowę ze spółką “Grupą Gumułka – Audyt”. To doświadczona firma, działająca na rynku od 1993 roku. Wartość umowy brutto wynosi 150 010,80 zł.

Centrum Informacyjne Sejmu zapewnia nas, że obowiązek przeprowadzenia audytu wynika z przepisów prawa. – Konieczność przeprowadzania audytu, obowiązek powierzenia audytu podmiotowi zewnętrznemu, częstotliwość oraz zakres – wynikają wprost z ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Audyt zewnętrzny jest przeprowadzany nie rzadziej niż raz na 3 lata i dotyczy wykonania budżetu oraz gospodarki finansowej NIK – informuje Wirtualną Polskę sejmowe biuro prasowe.

WIĘCEJ

 
 
 
Poleć:

O Autorze:

Redakcja

skomentuj

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.