Mowa Tronowa – plan na czas COVID dla Kanady i Kanadyjczyków (uzupełnione)

2

Julie Payette, gubernator generalna Kanady, odczytała mowę tronową, która otworzyła drugą sesję 43. parlamentu i była nakreśleniem programu rządu. Była to druga mowa tronowa za kadencji gubernator Payette. Tradycyjnie wygłoszona została w Senacie, gdzie z powodów pandemii obecnych było tylko ośmioro posłów z Izby Gmin. Trwała prawie godzinę.

Mowa tronowa to tradycyjnie plan działania rządu, sporządzony przez biuro premiera i odczytany przez gubernatora generalnego. Ten przedstawiony w środę, według premiera Justina Trudeau, ma pomóc Kanadyjczykom przetrwać nieubłaganą drugą falę pandemii COVID-19 i odbudować bardziej sprawiedliwy i bardziej odporny na kryzysy kraj.

Tu można wysłuchać pełnej Mowy Tronowej

Plan walki rządu z pandemią i spowodowanym przez nią kryzysem ma cztery „fundamenty”:

• Walka z pandemią i ratowanie życia Kanadyjczyków;
• Wspieranie ludzi i firm w sytuacjach kryzysowych „tak długo, jak to będzie konieczne, bez względu na wszystko”;
• „Odbudowa lepszego kraju” poprzez tworzenie miejsc pracy i wzmacnianie klasy średniej;
• Obrona kanadyjskich wartości, w tym czynienie postępów w dziedzinie pojednania, równości płci i pokonywania systemowego rasizmu.

Rząd nie koncentruje się obecnie na powrocie do zrównoważonych budżetów, jasno mówiąc, że „to nie jest czas na oszczędności”. Liberałowie obiecują aktualizację strategii ekonomicznej reakcji Kanady na kryzys COVID-19 jesienią. Będzie ona zawierać prognozy fiskalne.

This slideshow requires JavaScript.

Oto główne punkty planu rządu:

Rząd poszukuje i skorzysta z każdej technologii i każdej opcji w celu zapewnienia Kanadyjczykom szybszych testów na COVID-19.

 Liberałowie pomogą prowincjom i terytoriom zwiększyć liczbę wykonywanych testów na koronawirusa, aby Kanadyjczycy nie czekali godzinami w kolejkach.

Jest to odpowiedź na zastrzeżenia konserwatystów, którzy nalegają na Health Canada, aby zatwierdziło stosowanie testów używanych w innych krajach, które są tańsze i podają wyniki w 15 minut.  

W przemowie obiecano, że dalsza praca zostanie wykonana, aby zabezpieczyć niezbędny sprzęt ochrony osobistej dla Kanadyjczyków przez zwiększenie zapasów krajowych we współpracy z tysiącami firm i producentów, którzy zareagowali na apel rządu, aby podjęli produkcję tego sprzętu.

Kanada zabezpieczyła dostęp do potencjalnych szczepionek i lekarstw, jednocześnie „inwestując w produkcję lokalną.” „Rząd kieruje się na każdym etapie wiedzą najwybitniejszych kanadyjskich naukowców”.

• Rząd rozpocznie kampanię mającą na celu stworzenie ponad miliona miejsc pracy.

Bezrobocie dalej jest na poziomie dwucyfrowym. Kobiety, młodzi ludzie i imigranci najbardziej odczuli utratę zatrudnienia.

Rząd zobowiązuje się użyć wszelkich metod, aby pobudzić wzrost zatrudnienia, „włącznie z bezpośrednimi inwestycjami w infrastrukturę i sektor socjalny, natychmiastowe szkolenia, aby szybko wyszkolić pracowników, i bodźce dla pracodawców, aby zatrudniali i zatrzymywali pracowników.”

Rząd także obiecuje wyeliminować bariery w handlu między prowincjami i rozszerzyć swój „Youth Employment and Skills Strategy” (program zatrudniania i szkolenia młodych ludzi).

Rząd pomoże firmom dostosować się do warunków i prosperować w przyszłości.

Program Canada Emergency Wage Subsidy, w ramach którego Ottawa pokrywa do 75 procent wynagrodzeń pracowników w kwalifikujących się przedsiębiorstwach, które utraciły dochody podczas kryzysu, zostanie przedłużony do lata 2021 r..
Liberałowie zobowiązują się również do:
– Rozszerzenia Canada Emergency Business Account;
– Poprawy programu Canada Emergency Business Account;
– Wspierania najbardziej dotkniętych gałęzi przemysłu, w tym turystyki oraz sztuki.

Kanada potrzebuje systemu EI (Employment Insurance) na miarę XXI wieku.

Zgodnie z oczekiwaniami, zapowiedziano wycofanie popularnego CERB, który ma wygasnąć 27 września. Liberałowie już zapowiedzieli, że rozszerzą program ubezpieczenia zatrudnienia (EI) w celu przeniesienia wszystkich pobierających CERB do tego systemu. Nowe świadczenie, które zapewnia wypłatę 400 dol. tygodniowo przez okres do 26 tygodni – Canada Recovery Benefit – zastąpi CERB dla osób niekwalifikujących się do EI, takich jak pracownicy kontraktowi.

Rząd poczyni znaczące, długoterminowe i trwałe inwestycje dla stworzenia ogólnokanadyjskiego systemu wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi.

Konsekwencje kryzysu spowodowanego koronawirusem najbardziej odczuły kobiety, szczególnie te o niskich dochodach.

Rząd obiecuje plan wsparcia dla kobiet na rynku pracy.

Liberałowie obiecują dalsze wysiłki na rzecz stworzenia systemu opieki dla dzieci dostępnego dla wszystkich, biorąc przykład z uniwersalnego systemu w Quebecu, wprowadzonego w 1996 r., i deklaruje „współpracę ze wszystkimi prowincjami i terytoriami, aby zapewnić, że opieka wysokiej jakości będzie dostępna dla wszystkich.”

Rząd także powtórnie zobowiązał się „dofinansować programy pozaszkolne.”

Rząd zidentyfikuje dodatkowe sposoby opodatkowania najbogatszych.

Liberałowie chcą, żeby bogaci płacili więcej. Rząd zamknie niektóre luki prawne i zajmie się „unikaniem płacenia podatków przez firmy-giganty cyfrowe.”

Rząd będzie współpracował z parlamentem nad poprawkami do Kodeksu karnego, aby wyraźnie karać tych, którzy zaniedbują seniorów pozostających pod ich opieką.

Rząd obiecuje zająć się opieką długoterminową, która jest w gestii prowincji i terytoriów, poprzez stosowanie nowych środków karnych przeciwko tym, którzy zaniedbują potrzeby osób starszych znajdujących się pod ich opieką.

Liberałowie deklarują też, że będą współpracować z prowincjami. W maju rząd federalny zawarł z prowincjami i terytoriami umowę, która ma podwyższyć wynagrodzenia niezbędnych pracowników w ośrodkach długoterminowej opieki. 

• Rząd jest nadal zwolennikiem ogólnokrajowego, powszechnego programu Pharmacare, zapewniającego Kanadyjczykom dostęp do tanich leków.

Liberałowie powtórzyli, że uniwersalne udostępnienie leków (Pharmacare) jest dla nich nadal priorytetem. Rząd mówi, że  „przyspieszy negocjacje” z prowincjami, aby stworzyć ten system. 

• Rząd natychmiast przedstawi plan przekroczenia wyznaczonych przez Kanadę celów ochrony klimatu na 2030 r.

Liberałowie obiecali stworzyć tysiące stanowisk pracy modernizując domy i budynki mieszkalne i obniżyć ceny pojazdów o zerowej emisji. Obiecali także stworzyć fundusz, który zachęcałby do inwestycji w produkty zeroemisyjne i „obciąć stopę podatkową korporacji o pół” dla firm, które pragną, aby Kanada stała się światowym liderem w czystych technologiach.

Chociaż Kanada zobowiązała się w paryskiej umowie klimatycznej obniżyć do poniżej 30% poziomu z 2005 r. swoją emisję gazów cieplarnianych do roku 2030 r., rząd obecnie nie jest na dobrej drodze, aby osiągnąć ten cel. Liberałowie mówią, że „ich celem jest zerowa emisja netto dwutlenku węgla do 2050 r. w Kanadzie.”

Ottawa będzie wspierała produkcję przemysłową i sektory energii i zasobów naturalnych podczas „zmian prowadzących do przyszłej zerowej emisji.”

Jest jeszcze wiele do zrobienia w zakresie pojednania i zwalczania systemowego rasizmu.

Mowa tronowa zapowiada także nowe środki po okresie letnim, kiedy szeroko dyskutowano na temat rasizmu przeciwko czarnoskórym Kanadyjczykom i członkom ludności rdzennej.

Rząd mówi, że przyspieszy prace nad narodowym planem działania w odpowiedzi na apele o sprawiedliwość sformułowane przez National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls i nad realizacją zaleceń Truth and Reconciliation Commission.

Liberałowie zapowiadają także ustawy wprowadzające w życie Deklarację Praw Ludności Rdzennej ONZ do końca 2020 r.

W walce przeciwko systemowemu rasizmowi rząd obiecuje opracowanie planu działania, który zapewni większą reprezentację osób o innych niż biały kolorach skóry w administracji publicznej i „akcję przeciwko hejtowi internetowemu”.

Liberałowie wprowadzą ustawy „odnoszące się do systemowej niesprawiedliwości” w każdej fazie systemu egzekwowania prawa karnego, włącznie z wydawaniem wyroków, i wspierające cywilny nadzór nad organami ochrony porządku publicznego, włącznie z RCMP.

Liberałowie chcą także zmodernizować szkolenie policji, włącznie ze „standardami odnoszącymi się do używania siły.”

Inne punkty:

• Wprowadzenie „nowego kanadyjskiego zasiłku dla osób niepełnosprawnych” wzorowanego na dodatku do dochodu gwarantowanego dla seniorów;
• Dotrzymanie wcześniejszych zobowiązań dotyczących zwiększenia dodatków dla emerytów po ukończeniu 75 lat;
• Kontynuacja planu nadania gminom uprawnień do ograniczenia lub zakazania broni krótkiej;
• Wysiłki na rzecz zapewnienia wszystkim Kanadyjczykom dostępu do szybkiego internetu;
• Pomoc w zapewnieniu krajom rozwijającym się dostępu do szczepionki.

Plan rządu zostanie poddany głosowaniu, co jest równoznaczne z udzieleniem lub nieudzieleniem votum zaufania dla ekipy liberalnej Justina Trudeau. Jeżeli premier nie zdobędzie poparcia, rozpisane zostaną wybory. W środę Partia Konserwatywna i Bloc Quebecois zapowiedziały, że nie poprą planu rządu. Języczkiem u wagi będzie więc NDP.

Poleć:

O Autorze:

Malgorzata P. Bonikowska

Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi.

2 Comments

  1. Witam Pani Malgorzato, dziekuje za tak obszerny artykul z Mowy Tronowej, mnie to interesuje, jestem teraz w Polsce i sytuacja zmusila mnie do pozostania na dluzej mimo,ze mam bilet powrotny do Kanady. Pozdrawiam.

skomentuj

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.