Author Joanna Sokołowska-Gwizdka

Joanna Sokołowska-Gwizdka

Pisarka, dziennikarka, członek Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, były pracownik Katedry Literatury Staropolskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Jej artykuły, recenzje i wywiady publikowane były w wielu pismach w Polsce: „Rzeczpospolita”, „Pani”, „Dziennik Łódzki”, „Odgłosy”, „Jazz Forum” i za granicą: „Gazeta” (Toronto), „Nowy Dziennik” (Nowy Jork), „Polonia Kalifornijska” (San Diego), „Teraz” (Filadelfia), „Polonez” (Kair, Egipt), „Kurier Zachodni” (Perth, Zachodnia Australia), „Tygodnik Polski” (Sydney, Australia), „Pro Polonicum” (Fryburg, Szwajcaria). Autorka książki o Helenie Modrzejewskiej „Co otrzymałam od Boga i ludzi”. Obecnie mieszka w Austin w Teksasie. . Materiał udostępniony “Gazecie” przez CultureAvenuecultureave.com. Dziękujemy!  

Kultura
0 Rotmistrz Witold Pilecki na Broadwayu
Rozmowa Joanny Sokołowskiej-Gwizdka z Markiem Proboszem o sukcesie monodramu „Ochotnik do Auschwitz” w Nowym Jorku Joanna Sokołowska-Gwizdka: W jakże ważnym dla każdego Polaka dniu, 11 listopada…
Polonia
0 Zaklęte piękno Polski
Rozmowa z Ryszardem Kają – malarzem, scenografem, twórcą plakatów Joanna Sokołowska-Gwizdka: Wydawałoby się, że Pana plakaty rozumiemy tylko my, Polacy.…
1 2 3 5