Author Malgorzata P. Bonikowska

Malgorzata P. Bonikowska

Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi.

Kanada
0 Staje kanadyjska kolej
Blokady ustanowione przez protestujących przeciw budowie rurociągu zmusiły koleje kanadyjskie Canadian National Railway Co. do zamknięcia całej sieci kolejowej we…
1 2 3 239