Author Stanisław Obirek

Stanisław Obirek

Prof. Stanisław Obirek, autor zaprzyjaźnionego z nami portalu publicystów Studio Opinii (studioopinii.pl), jest teologiem, historykiem, antropologiem kultury. Jest autorem wielu książek i artykułów. Interesuje się miejscem religii we współczesnej kulturze, dialogiem międzyreligijnym, konsekwencjami Holocaustu i możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych. Jest zaangażowany w dialog z innymi religiami (m.in. z judaizmem) i z niewierzącymi. Jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego w Ośrodku Studiów Amerykańskich. W 1976 roku wstąpił do zakonu jezuitów. Jesienią 2005 ogłosił, że występuje z zakonu i rezygnuje z kapłaństwa. Przyczyny tej decyzji wyjaśnił w książce "Przed Bogiem".

Opinie
0 Decydujące wybory
To wybór cywilizacyjny, tego na łamach SO nie trzeba ani powtarzać, ani podkreślać. Wiemy, że tak jest. Jednak pozwalam sobie jeszcze rzecz dookreślić. To jest nie tylko wybór…
Opinie
0 Wymarzony faszyzm po polsku
Tak jak do katolickiego oświecenia czy oświeconego katolicyzmu dopisałem cz. II, to samo postanowiłem zrobić z marzeniami o faszyzmie. W pierwszej części skupiłem się na USA, a dokładnie na obecnym rezydencie…
Opinie
0 Wymarzony faszyzm
Jeden z najbardziej wpływowych amerykańskich myślicieli (trudno mi jednoznacznie określić dziedzinę jego twórczości, gdyż porusza się na granicy różnych dyscyplin) William E. Connolly…
Komentarze, opinie
0 Polska „Sodoma”
Pamiętamy jak wiele emocji budziło pojawienie się książki Frederica Martela „Sodoma”. Stała się światowym bestsellerem obnażając mechanizmy nie tylko watykańskiego lobby homoseksualnego…