Author Stanisław Obirek

Stanisław Obirek

Prof. Stanisław Obirek, autor zaprzyjaźnionego z nami portalu publicystów Studio Opinii (studioopinii.pl), jest teologiem, historykiem, antropologiem kultury. Jest autorem wielu książek i artykułów. Interesuje się miejscem religii we współczesnej kulturze, dialogiem międzyreligijnym, konsekwencjami Holocaustu i możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych. Jest zaangażowany w dialog z innymi religiami (m.in. z judaizmem) i z niewierzącymi. Jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego w Ośrodku Studiów Amerykańskich. W 1976 roku wstąpił do zakonu jezuitów. Jesienią 2005 ogłosił, że występuje z zakonu i rezygnuje z kapłaństwa. Przyczyny tej decyzji wyjaśnił w książce "Przed Bogiem".

Komentarze, opinie
0 Obrona papieża Franciszka
Frontalny atak przeprowadzony przez znakomicie zorganizowana ofensywę propagandową katolickich konserwatystów i fundamentalistów, którzy posłużyli się sfrustrowanym hierarchą abpem Vigano, został szczegółowo omówiony przez media…
Komentarze, opinie
0 Odpusty à la Rydzyk
Niedawno obchodzona uroczyście, również w kościele katolickim, rocznica 500-lecia Reformacji, a zwłaszcza wystąpienia Marcina Lutra w 1517 roku przypomniała nie tylko niezwykłe odrodzenie zainteresowania Biblią…