Okres praktycznej nauki zawodu wliczany jest do okresów składkowych jeżeli pracodawca, u którego były odbywane zgłosił te praktyki do ubezpieczeń i opałacił składki. Powinien to potwierdzi wydając świadectwo pracy lub zaświadczenie.

Posted in: Emerytury

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.