Jeżeli świadczeniobiorca mieszka na terenie Kanady i pobiera świadczenie z Polski jest pobierana zaliczka na podatek dochodowy.

Posted in: Emerytury

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.