Uprzejmie informuję, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany został do pozyskania i przekazania polskim organom podatkowym informacji o zagranicznym numerze służącym do identyfikacji dla celów podatkowych w państwie zamieszkania emeryta/rencisty. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (Dz. U. poz. 160). Dlatego prosimy o wypełnienie „Kwestionariusza dla nierezydenta”.


 Po otrzymaniu informacji o Pana zagranicznym numerze służącym do identyfikacji dla celów podatkowych w państwie zamieszkania, ZUS przekazywać będzie te informacje co roku polskim organom podatkowym na formularzu PIT-40A/11A Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/Informacje o dochodach uzyskanych od organu rentowego.

Dziękujemy za kontakt z nami.
Pozostajemy do Pani dyspozycji.
Pozdrawiam, Ewelina Gołębiewska
Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS
tel. 22 560 16 00

Posted in: Emerytury

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.