Uaktualnienie 6 maja 2015:

Obecnie minimalna emerytura wynosi 880,45 zł brutto. Od tej kwoty odprowadzany jest podatek oraz składka zdrowotna, w sumie świadczenie pomniejszane jest o 19,25%.

* * *

ZUS podaje następujące najniższe emerytury i renty

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych

od 1 marca 2013 r.:
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna831,15 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy637,92 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa997,38 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową765,50 zł
 
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie ZUSu pod adresem:

Posted in: Emerytury

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.