Odpowiedź udzielona przez ZUS: Legitymacja ubezpieczeniowa powinna być dołączona do wniosku w oryginale. Kserokopia natomiast powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Należy wykonać kserokopię strony pierwszej oraz stron, gdzie są podane okresy zatrudnienia, zwolnień lekarskich oraz wysokości wynagrodzenia.

Posted in: Emerytury

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.