Obecnie minimalna emerytura wynosi 880,45 zł brutto. Od tej kwoty odprowadzany jest podatek oraz składka zdrowotna, w sumie świadczenie pomniejszane jest o 19,25%.

Dodatkowo gwarancja minimalnej emerytury jest możliwa po udokumentowaniu stażu tj. dla osób odchodzących na emeryturę od dnia 1 stycznia 2014 r. – 21 lat; od 1 stycznia 2016 r. – 22 lat, od 1 stycznia 2018 r. – 23 lata, od stycznia 2020 – 24 lata, od 1 stycznia 2022 r. – 25 lat. Przy niższym stażu pracy przyznawana jest emerytura w kwocie wyliczonej (może być niższa niż minimalna).

Posted in: Emerytury

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.