W celu podjęcia wypłaty emerytury z Polski niezbędne jest dostarczenie dokumentu wystawionego przez pracodawcę potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy wraz z Pana wnioskiem ( napisany odręcznie ) o podjęcie wypłaty emerytury.

Dokumenty można dostarczyć za pośrednictwem kanadyjskiej  instytucji lub przesłać pocztą.

Posted in: Emerytury

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.