Dokumentem poswiadczającym rozwiązanie stosunku pracy jest np. świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy.

Posted in: Emerytury

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.