Dla osób urodzonych po 31.12.1948r. prawo do emerytury przysługuje w przypadku, kiedy  osoba posiada chociaż krótki okres ubezpieczenia społecznego w Polsce.

Jednocześnie informuję, że do stażu ZUS nie wlicza okresu studium, tylko okres nauki w szkole wyższej – liczony jako okres nieskładkowy.

Okresy  studiów wyższych przebytych za granicą podlegają uwzględnieniu przy ustaleniu uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych pod warunkiem, że osoby zainteresowane wraz z dyplomem ukończenia studiów wyższych przedłożą zaświadczenie potwierdzające równorzędność tego dyplomu z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w kraju.

Posted in: Emerytury

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.