Przy składaniu wniosku o emeryturę trzeba udokumentować że się nie jest zatrudnionym, czyli trzeba się zwolnic z pracy przed  złożeniem wniosku o emeryturę. Wniosek to żądanie przyznania świadczenia zgłoszone na piśmie lub ustnie do protokołu przez osobę zainteresowaną lub jej pełnomocnika. We wniosku powinno być zawarte imię i nazwisko ubiegającego się, jego data urodzenia, adres, rodzaj świadczenia o jakie się ubiega oraz podpis. Na potrzeby postępowania w sprawie przyznania świadczeń emerytalno-rentowych należy złożyć wypełniony przez pracodawcę lub osobiście drukowanymi literami formularz ZUS Rp-1 oraz Zus Rp-6. Ponadto do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty i zaznaczyć ich ilość. ZUS zobowiązany jest również do przyjęcia i załatwienia wniosku złożonego za pośrednictwem płatnika składek – pracodawcy. W razie problemów z wypełnieniem wniosku pracownicy ZUS chętnie udzielą pomocy. Dokładne informacje na temat wniosku znajdują się tutaj. Ważne zagadnienia dotyczące dokumentacji wniosku o przyznanie świadczenia emerytalno-rentowego to: – udowodnienie okresów zatrudnienia, – udokumentowanie okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, – dokumentowanie wysokości wynagrodzeń, – dokumentowanie wynagrodzeń na podstawie WZORY FORMULARZY WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ KLIENTÓW ZUS PRZY STOSOWANIU UMOWY Z KANADĄ są opublikowane przez ZUS pod adresem: http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=2749#p2777  

Posted in: Emerytury

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.