Po zgonie świadczeniobiorcy należy niezwłocznie poinformować jednostkę ZUS, która zajmowała się wypłatą wraz z dokumentem potwierdzającym zgon. Dokument potwierdzający zgon można bezpośrednio przekazać na adres jednostki ZUS przez urząd pocztowy lub przez instytucję zagraniczną zajmującą się świadczeniami (odpowiednik jednostki ZUS).

Posted in: Emerytury

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.