Uprzejmie informuję, że podwyższenie emerytury do kwoty minimialnej przysługuje wówczas jeżeli osoba zamieszkuje na terenie Polski oraz suma kwot świadczenia polskiego i świadczenia przysługującego z instytucji zagranicznej nie przekracza kwoty minimalnego świadczenia w Polsce. Podwyższenie przysługuje wówczas tylko w kwocie wynikającej z różnicy pomiędzy kwotą minimalnej emerytury a sumą kwot świadczeń polskiego i zagranicznego.

Dziękujemy za kontakt z nami.
Pozostajemy do Pana dyspozycji.
Pozdrawiam,
Aleksandra Skibniewska
Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS
tel: 22 560 16 00 www.zus.pl

Posted in: Emerytury

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.