Witold Liliental

Witold Liliental urodził się w Warszawie na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. Rodzice obydwoje pochodzili z całkowicie zasymilowanych polskich rodzin, o korzeniach żydowskich.  Ojciec, inżynier chemik, oficer rezerwy, zamordowany w Katyniu. Matka, filolog klasyczny, pod zmienionym nazwiskiem, przez czas okupacji czynna w tajnym nauczaniu. W latach 1949 – 1959 Witold Liliental przebywa w ówczesnej Unii Południowej Afryki (dzisiejszej RPA), gdzie kończy szkołę średnią. W wieku 18 lat debiutuje w dziedzinie dziennikarstwa, pisząc serię reportaży z Johannesburga, drukowanych w „Przekroju”. Po powrocie do Polski w 1959 r. rozpoczyna studia na wydziale Mechanicznym-Technologicznym Politechniki Warszawskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera w 1966 r. W 1978 r. pracując jako adiunkt w jednym z instytutów badawczych w Warszawie uzyskuje stopień doktora nauk technicznych. Z pierwszego małżeństwa ma dwie córki, Dorotę i Joannę. W sierpniu 1981 r. odwiedza przebywającą czasowo w Arizonie  ówczesną żonę.  Tam, na skutek wieści o stanie wojennym w Polsce oraz z przyczyn osobistych pozostaje w Phoenix przez następne 10 lat, pracując w swoim zawodzie. W Arizonie, po rozpadzie pierwszego małżeństwa, ponownie żonaty z poznaną tam Polką z Warszawy, Teresą, z którą ma córkę Claudię.  Czynny społecznie w Polonii arizońskiej na niwie edukacji dzieci polskich,  artystycznej i dziennikarskiej. Od 1992 r. w Kanadzie, gdzie przyjmuje ofertę pracy w swojej ściślej specjalności zawodowej. W Montrealu czynny w środowisku polonijnym w sferze społecznej i kulturalnej, m.in.  redagując biuletyn w polskiej szkole, występując z pogadankami historycznymi dla polonijnej młodzieży oraz wspólnie z żoną organizując koncerty artystyczno-patriotyczne. Od 2001 roku w Ontario, gdzie przyjmuje kolejną ofertę pracy, czynny zawodowo, jako inżynier metalurg oraz społecznie w środowisku polonijnym, jako dziennikarz w „Gazecie” oraz w zarządach stowarzyszeń. Zaangażowany w wysiłki na rzecz przełamywania stereotypów i zwalczania rasizmu. Za całokształt działalności odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej (2001 r.), medalem „Pro Memoria”(2007 r.) oraz Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej (2012 r.).

Lista artykułów Witolda Lilientala

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.