Zachęcamy naszych Cztytelników do komentowania przeczytanych tekstów i dzielenia się swoimi myślami z innymi. Za treść komentarzy odpowiedzialni są ich autorzy. Przede wszystkim prosimy o szacunek dla innych i niewpisywanie:
  1. wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych,
  2. wypowiedzi naruszających zasady kultury i dobrych manier,
  3. treści propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
  4. treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich,
  5. treści o charakterze pornograficznym.
  6. komentarzy, których jedynym celem jest promocja.
Takie wypowiedzi mogą być usuwane, a ich autorzy blokowani. W sytuacjach sporu co do tego, co jest, a co nie jest treścią nieodpowiednią, ostateczna decyzja należy do Redakcji Gazety Gazeta i jest nieodwołalna. Proszę pamiętać także, że Internet nie jest anonimowy! Zastrzegamy sobie prawo do rejestrowania adresów IP czytelników wpisujących komentarze.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.