Ogłoszenia drobne

Ogłoszenia o pracy i o poszukiwaniu mieszkań – do 25 słów – zamieszczamy bezpłatnie przez 1 wydanie (raz na 4 tygodnie). Pozostałe ogłoszenia są płatne.

Ogłoszenia drobne do  wydania weekendowego przyjmowane są do godz. 15.00  w czwartek. Reklamy przyjmowane są do godz. 12.00 dnia poprzedzającego wydanie. Ogłoszenie lub reklamę można złożyć  telefonicznie.  Tel. 647 557-3617  wew. 21,  FAX 647 557-3627  lub e-mail: drobne@gazetagazeta.com.

Można dzwonić o każdej porze, zostawiając tekst ogłoszenia automatycznej sekretarce. Przy ogłoszeniach bezpłatnych prosimy o podanie nazwiska, a przy ogłoszeniach płatnych również żądanej liczby wydań oraz dokładnego adresu z kodem pocztowym i numerem telefonu. Reklamacje uwzględniamy tylko po pierwszym wydruku ogłoszenia. Wszystkie ogłoszenia drobne (bez ramek) drukowane w gazecie umieszczamy w Internecie.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie jakichkolwiek materiałów wymaga zgody redakcji.

Last updated: June 30, 2017 at 19:52 pm

 

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.