Poszukiwanie pracy

Ogłoszenia o pracy i o poszukiwaniu mieszkań do 25 słów zamieszczamy bezpłatnie przez 1 wydanie (raz na 4 tygodnie). Pozostałe ogłoszenia są płatne.

Przyjmujemy również ogloszenia drobne tylko do INTERNETU  – 1 tydzień, wszystkie płatne.

Ogłoszenia drobne do następnego wydania weekendowego przyjmowane są do czwartku do godz. 15.00. Ogłoszenie można złożyć telefonicznie:  647 557-3617  wew. 21,  FAX 647 557-3627  lub e-mail: drobne@gazetagazeta.com.

Można dzwonić o każdej porze, zostawiając tekst ogłoszenia automatycznej sekretarce. Przy ogłoszeniach bezpłatnych prosimy o podanie nazwiska, a przy ogłoszeniach płatnych również żądanej liczby wydań oraz dokładnego adresu z kodem pocztowym i numerem telefonu. Reklamacje uwzględniamy tylko po pierwszym wydruku ogłoszenia. Wszystkie ogłoszenia drobne (bez ramek) drukowane w gazecie umieszczamy w Internecie.

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie jakichkolwiek materiałów wymaga zgody redakcji.


Ogłoszenia uaktualnione w Friday 18 January 2019roku:

Malarz poszukuje pracy za gotówkę. Tel. 905 387-6544

Dwóch chłopaków z samochodem szuka pracy na budowie, przy kopaniu, rozbiórkach, malowaniu, odśnieżaniu lub jakiejkolwiek innej. Tel. 647 407-2925

Kobieta w średnim wieku szuka pracy na p/t, Toronto, Etobicoke. Tel. 416 731-7193

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.